ارتباط با ما

ارتباط مستقیم با مدیریت                                                                         

  • ۰۵۱۳۵۴۲۱۸۰۸
  • ۰۵۱۳۵۴۲۱۸۰۰ داخلی ۲۶۳۰

بخش نرم افزار

  • ۰۵۱۳۵۴۲۱۸۰۰ داخلی ۲۶۳۳ – ۲۶۳۶ – ۲۶۳۷

بخش شبکه و سخت افزار

  • ۰۵۱۳۵۴۲۱۸۰۰ داخلی ۲۶۳۱ – ۲۶۳۲ – ۲۶۳۹

پست الکترونیکی

  • ICT@TPGM.IR

 

___________________________________________________________

 

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام (الزامی)