اخبار نیروگاه طوس

محصولات ما

سامانه جستوجوگر شماره تلفن


بیشتر بدانید

سامانه جستوجوگر شماره تلفن


بیشتر بدانید

سامانه EP (تامین الکترونیکی)


بیشتر بدانید

سیستم سیگنال


بیشتر بدانید

سامانه مانیتورینگ و دفاتر روزانه

 

بیشتر بدانید
داشبورد

 

بیشتر بدانید

شرکت های مرتبط با دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات

ارتباط مستقیم با ما
 بخش نرم افزار ۲۶۳۳ – ۳۵۴۲۱۸۰۰

             • بخش سخت افزار ۲۶۳۱ – ۳۵۴۲۱۸۰۰

   • کیلومتر ۱۲ جاده قوچان – شرکت مدیریت تولید برق طوس – دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات